Contacteer ons
Kalender
Nieuws
Annuncia Instituut op Youtube

Voor- en naschoolse opvang

Voor- en naschoolse opvang is betalend. Voorbewaking per begonnen kwartier en nabewaking per begonnen half uur, volgens een tarief dat in alle scholen van de gemeente Ranst gelijk is (zie lijst bijdragen – bijlage 2 in infobrochure).

Centrum: voorbewaking alle dagen vanaf 07u30 tot 08u25.  Nabewaking alle dagen vanaf 15u45 tot 18u00. Op woensdag tot 13u00.

Millegem: voorbewaking alle dagen vanaf 07u30 tot 08u25.  Nabewaking alle dagen vanaf 15u45 tot 17u00 (daarna worden de kleuters naar de Centrumschool gebracht). Op woendag tot 13u00.

Vanaf volgend schooljaar zal er op woensdagnamiddag, op pedagogische studiedagen, facultatieve verlofdagen en vakanties opvang voorzien worden door de buitenschoolse kinderopvang van Ranst. Voor meer informatie kan u terecht op volgende website www.ranst.be

Voor de voor- en naschoolse opvang wordt een vergoeding gevraagd. Alle ouders ontvangen een fiscaal attest voor de opvang zodat dit bij de belastingsaangifte kan bijgevoegd worden.

Buitenschoolse kinderopvang (BKO)

‘Het RE-BOKje’ is de naam van de buitenschoolse kinderopvang die de gemeente Ranst organiseert voor kinderen van 2,5 tot 12 jaar. 
Zij kunnen bij ons terecht voor opvang op woensdagnamiddagen (van direct na school tot 18 uur), pedagogische- en facultatieve verlofdagen en tijdens de herfst- en krokusvakantie (opvang mogelijk van 7.30 tot 18 uur).

Onze begeleiding bestaat uit een team enthousiaste begeleiders.
Zij verwelkomen de kindjes met aangepast speelgoed en heel veel knutselmateriaal.
Op woensdagnamiddag vindt de opvang plaats in gemeenteschool De Knipoog (Schoolstraat Ranst). Ingeschreven kinderen van Oelegem en Broechem worden door onze begeleiding naar Ranst gebracht.

Voor wie

Schoolgaande kinderen van 2,5 tot 12 jaar.

Voorwaarden

Inschrijven via het inschrijvingsformulier is verplicht.

De uiterste inschrijftermijn voor vakanties is 2 weken.
Woensdagnamiddagen reserveer je ten laatste 1 week op voorhand.

Wijziging inschrijving van je kind tijdens pedagogische en facultatieve dagen.
Voortaan dien je per trimester in te schrijven voor de pedagogische en facultatieve dagen.
Inschrijven kan dan ook maar tot een bepaalde datum (ook vermeld op de brief die u via de school kreeg). Voor het eerste trimester kan je inschrijven tem 15/9/2017.
Reserveren voor het tweede trimester kan vanaf begin december tot 20/12/2017, voor het derde trimester reserveert u vanaf begin maart tot 20/3/2018.
Hierdoor kunnen we ook tijdig laten weten op welke dag en op welke locatie de opvang kan doorgaan.
De opvang gaat pas door wanneer er voldoende (minimum 5) inschrijvingen zijn.

Wij vragen ook om de reeds gereserveerde dagen op voorhand te betalen. Je inschrijving is pas geldig na betaling en wanneer wij een door jou ondertekend huishoudelijk reglement ontvangen hebben.

Kostprijs

De tarieven zijn: € 7 voor een halve dag (7.30 – 12.30 uur of 13 – 18 uur) en € 14 voor een ganse dag

Na onderzoek van de bestaansmiddelen kan een sociaal tarief (50 % van het normaal tarief) toegekend worden. Deze beslissing wordt genomen door het OCMW.

Regelgeving

Bij inschrijving krijg je automatisch een gedeeltelijk ingevuld huishoudelijk reglement door gemaild.

Je kan het huishoudelijk reglement rechtstreeks bij ons komen tekenen, het downloaden en binnenbrengen of inscannen en doormailen naar BKO@ranst.be.