Ook dit schooljaar willen we ons engageren voor Broederlijk Delen.  We willen met de leerlingen even stil staan bij de missie van Broederlijk Delen: streven naar een duurzame wereld zonder ongelijkheid. 

De oudste kleuters en leerlingen van de lagere school zullen een sponsortocht doen om geld in te zamelen.