Gemeente schenkt scholen CO2-meter om gezonde lucht op peil te houden

27 november ’20 (vr)

In tijden van corona blijkt eens te meer het belang van een gezonde binnenlucht en goede ventilatie. De gemeente wil mee zorgen voor een goede luchtkwaliteit in alle klaslokalen van Ranst. Daarom verdeelde zij 108 CO2-monitors in de scholen op haar grondgebied.

Voldoende ventilatie, het is één van de cruciale factoren om het coronavirus buiten te houden. De gemeente Ranst heeft daarom aan alle scholen op haar grondgebied een kindvriendelijke CO2-meter geschonken. Die houdt sinds 26 november de luchtkwaliteit in de gaten in de klassen van alle lagere scholen van Ranst.

De Upzio AirQ’s – zo heten de toestellen officieel – geven met een groene, oranje en rode smiley aan of het al dan niet goed zit met de hoeveelheid CO2 in de klas. Tegelijkertijd geeft hij een indicatie van de hoeveelheid vluchtige organische stoffen (voc).

Moet een ruimte verlucht worden of niet? Deze CO2-meter beantwoordt die vraag. Het  meettoestel geeft aan wanneer de lucht ongezond of van matige kwaliteit is. In dat geval moet de ruimte verlucht worden om te vermijden dat de leerlingen last krijgen van hoofdpijn en concentratieproblemen.

Luchtkwaliteit is voor kinderen een erg abstract begrip. Je voelt, proeft of ruikt het niet, maar het is essentieel. Met dit toestel worden leerkrachten en leerlingen actief betrokken bij het beoordelen van de kwaliteit van de lucht in de klaslokalen: is er voldoende ventilatie, wat is de impact van het openen van een raam of van het aantal mensen en verblijfsduur in de klas… 

Met de aankoop van deze toestellen wil de gemeente de luchtkwaliteit in de klassen verbeteren én de strijd tegen het coronavirus nog efficiënter maken.

Niet alleen nu, maar ook in de toekomst.