Tijdens de paasvakantie organiseert de gemeente Ranst in samenwerking met de 7 scholen op het grondgebied van de gemeente een noodopvang voor kinderen die behoren tot een van de volgende drie categorieën:

  • de kinderen van ouders die in  essentiële beroepen  werken
  • sociaal of medisch kwetsbare kinderen
  • kinderen met een moeilijke thuissituatie

Alle Ranstse scholen gaven gevolg aan de oproep van de minister om kinderen zoveel mogelijk in hun contactbubbel te houden. Daarom doet elke school een extra inspanning om leraars te mobiliseren die op vrijwillige basis de kinderen zullen opvangen. De gemeentelijke buitenschoolse kinderopvang staat klaar om aan te vullen moest er een tekort aan leerkrachten zijn. Naast het vaste team van de BKO houden ook een aantal medewerkers van andere gemeentelijke diensten zich klaar om in te vallen indien nodig.

De opvang wordt voorzien voor alle schoolgaande kinderen van 2,5 tot en met 12 jaar en gaat dagelijks door van 7.30u tot 18u. Kinderen die hoesten of andere ziektekenmerken vertonen kunnen niet naar de opvang gebracht worden. Ouders hebben de verantwoordelijkheid steeds bereikbaar te zijn om kinderen die ziektekenmerken moesten beginnen vertonen onmiddellijk op te halen. De kinderen worden opgevangen in de basisschool waar ze normaal lessen zouden volgen.

Wij stellen deze vraag enkel naar ouders die tot op heden gebruik maakte van de ‘noodopvang’.  Deze mensen ontvangen een mail via het ouderplatform naar analogie van de voorbije weken.  Indien er toch nog een dringende vraag naar ‘noodopvang’ zou zijn kan u mailen naar  info@annuncia-ranst.be of telefonisch contact opnemen op het nummer 03/485.54.58.

Inschrijven is verplicht.  Gelieve dit zo snel mogelijk te doen.