Contacteer ons
Kalender
Nieuws
Annuncia Instituut op Youtube

ONTHAALBROCHURE VOOR NIEUWE KLEUTERS

WELKOM

Lieve kleuter,

Je bent welkom in onze school.

Vele andere kinderen en de juf verwachten je.

Ze willen samen met jou spelen.

Het speelgoed staat klaar en dan, …

tovert de juf nog een heleboel spelletjes en verhalen tevoorschijn!

Geniet ervan!

Beste ouders,

Binnenkort zet je kleuter de eerste stappen in het schoolleven van het Annuncia-Instituut.

Misschien loopt je kleine kapoen meteen vrolijk over de speelplaats of heeft hij of zij wat meer moeite bij het afscheid.

Misschien ben jij het wel die een traantje moet wegpinken wanneer je je kleuter aan de zorgen van de juf toevertrouwt.

We begrijpen dat het voor jullie beiden een spannend moment is en stellen dan ook alles in het werk opdat jullie je vlug thuis mogen voelen in onze school.

Met deze tips proberen we alvast een hulpmiddel aan te reiken.

Ze is een bron van informatie waarin je een antwoord kan vinden op vele praktische vragen.

 

DE KLEUTERSCHOOL NADER BEKEKEN

Wanneer je kleuter voor het eerst de school binnenstapt, gaat er voor hem of haar een nieuwe wereld open.

Stap voor stap zal je kind deze wereld ontdekken en er in thuiskomen.

Onze kleuterleidsters zorgen ervoor dat de eerste kennismaking met het schoolleven op een rustige manier verloopt.

In de ruime klaslokalen, uitgerust met aangepaste didactische materialen  en op onze groene avontuurlijke kleuterspeelplaats komen ze tegemoet aan de natuurlijke bewegingsdrang van kinderen.  De kleuterleidsters hebben op een ‘zorgbrede’ manier oog voor alle ontwikkelingskansen van je kind.

Samenwerking tussen ouders en school,

Jullie als ouders zijn welkom op onze school. Een goede samenwerking tussen ouders en school draagt bij tot een harmonische opvoedingsklimaat. Ze is uitermate belangrijk voor een goede start van de schoolloopbaan.

 

IN HET KLASJE

De kleuters worden ingedeeld in evenwichtige klasgroepen.

Elke klasgroep beschikt over een vast klaslokaal.

Hier voelt de kleuter zich veilig en geborgen.

Het klaslokaal is ingedeeld in verschillende speelhoekjes waarin je kind op ontdekking kan gaan.

Aan de hand van thema’s, aangepast aan de belangstelling van  de kleuters, worden tal van activiteiten gedaan. Al spelend geniet je kind van dit aanbod. 

De juf weet je kleuters telkens weer te boeien.

Je kind legt contacten met anderen en verwerft nieuwe vaardigheden.

 

IS MIJN KIND AL SCHOOLRIJP?

Een pasklaar antwoord kunnen we op deze vraag niet geven. Elk kind is immers anders, elk kind is uniek.

Ieder kind zal ook verschillend reageren op het naar school gaan en soms is zin of haar gedrag moeilijk te voorspellen.

Wanneer je echter merkt dat je peuter van tweeënhalf zich thuis wat begint te vervelen en uitgekeken is op het speelgoed, wanneer hij of zij constant je aandacht opeist en op zoek is naar speelkameraadjes, dan is het tijd om hem of haar met de school te laten kennismaken.

 

HET SCHOOLTASJE

Ga samen met uw kind een schooltasje kopen.

Voor het kind naar school gaat, zou het schooltasje een vertrouwd voorwerp moeten zijn dat hem een stukje veilige thuis mee naar school geeft.

Bij de aanschaf van een schooltasje houd je best rekening met het volgende: Een kleuterschooltas moet stevig zijn. Niet te groot, maar ook niet te klein. Er moeten reservekleedjes, een brooddoos, eventueel een knuffel in kunnen. Een sluiting die gemakkelijk open en dicht gaat, zodat je kleuter dit zelf kan. Geen loshangende linten waar hij of zij over kan vallen.

De schooltas wordt best voorzien van de naam van je kind.

In de schooltas stop je best: Een droge koek en/of een geschild stuk fruit. Reservebroekjes en sokjes in een plastic zak. Een genaamtekend knuffeltje dat vooral de eerste dagen een houvast kan zijn. Een fopspeen als die je kind echt kan troosten, de juf zal stimuleren om die later in de tas te laten.

Tussendoortjes,

Om 10u20 en om 14u20 krijgen de kinderen de kans om een tussendoortje te eten. Dit kan een droge koek of een stuk fruit zijn, geschild en in een genaamtekend doosje vind je kleuter dit het handigst.

 

AFSCHEID NEMEN

Afscheid nemen is soms moeilijk. Zonder traantjes lukt het meestal niet.

Dat hoeft ook niet want verdriet mag geuit worden.

Je kleuter kan immers nog geen inhoud geven aan de boodschap “straks komt mama of papa terug”.

Veelal zijn de ouders nog niet aan de schoolpoort of hun kleuter is al geboeid aan het spelen.

Een gouden raad:  MAAK HET AFSCHEID KORT.

Afscheid nemen doet pijn en hoe langer je het rekt, hoe moeilijker het wordt voor je kleuter.

Veel succes met de nieuwe start…