Contacteer ons
Kalender
Nieuws
Annuncia Instituut op Youtube

Welzijnsbeleid

Toedienen van medicatie op school

Gelieve in de mate van het mogelijke te vermijden dat medicatie op school moet worden toegediend.

Indien toch medicatie op school moet worden toegediend, is het noodzakelijk dat het attest door de behandelende arts wordt ingevuld.

De leerkracht/school kan op geen enkel ogenblik verantwoordelijk gesteld worden voor de neveneffecten die bij de leerling optreden naar aanleiding van het toedienen van deze medicatie.

Rookverbod

Er geldt een algemeen rookverbod voor iedereen in alle gesloten ruimten op school.  In open plaatsen geldt dit verbod op weekdagen tussen 06u30 ’s morgens en 18u30 ’s avonds.  Tijdens extra-murosactiviteiten is het elke dag verboden te roken tussen 06u30 ’s morgens en 18u30 ’s avonds.  Bij overtredingen van dit rookverbod kunnen er orde- en tuchtmaatregelen getroffen worden.

Echtscheiding

Zorg en aandacht voor het kind

Scheiden is een emotioneel proces.  Voor kinderen die deze ‘verliessituatie’ moeten verwerken, wil de school een luisterend oor, openheid, begrip en extra aandacht besteden.

Neutrale houding tegenover ouders

De school is bij een echtscheiding geen betrokken partij.  Beide ouders, samenlevend of niet, staan gezamelijk in voor de opvoeding van hun kinderen, binnen de grenzen die gebeurlijk door een rechter bepaald zijn met betrekking tot het ouderlijk gezag.  Wanneer de ouders niet meer samenleven, maakt de school met beide ouders afspraken over de wijze van informatiestroming en de manier waarop beslissingen over het kind worden gemaakt.

Overzicht besmettelijke ziekten

Er zijn een aantal besmettelijke ziekten die door de ouders aan de CLB-arts dienen gemeld te worden om iedere verspreiding te voorkomen.  Het is wenselijk dat de ouders de CLB-arts hiervan op de hoogte brengen liefst door rechtstreeks met het CLB contact op te nemen of via de directeur van de school, die dan de CLB-arts dient te verwittigen.  De CLB-arts zal dan de nodige maatregelen treffen.  We vinden het daarom nuttig om een lijst te geven van de besmettelijke ziekten, waarover sprake is in de wetgeving.

Luizen

Controleer regelmatig de hoofdharen van je kind op luizen.  Verwittig altijd de school of het CLB wanneer je luizen hebt gevonden bij je kind.

Hoe vind je luizen?

Doe de nat-kam-test.

Wat moet je doen wanneer je luizen of luizeneitjes ziet?

luizen: behandel de haren

luizeneitjes (neten) en geen luizen: behandeling is niet nodig, maar doe wel de nat-kam-test elke week verder

Hoe behandel je de haren?

eerste keuze: nat-kam-methode (dit is de nat-kam-test om de 3 tot 4 dagen gedurende 2 weken)

tweede keuze: hoofdluismiddel (vraag je apotheker om advies, doe dit samen met de nat-kam-methode)

Nat-kam-test

1. Was de haren met een gewone shampoo.

2. Spoel de shampoo uit de haren, droog de haren niet af.

3. Breng overvloedig crèmespoeling aan op de natte haren.

4. Kam alle knopen uit de haren met een gewone kam.

5. Kam nu systematisch de haren met een luizenkam van achter naar voor, dus van de nek naar het voorhoofd (hoofd voorover).  Begin aan het ene oor en schuif na elke kambeweging op naar het andere oor.  Kijk vooral goed achter de oren en in de nek.  Druk de luizenkam goed tegen de hoofdhuid aan.

6. Veeg de luizenkam na elke kambeweging af op een stuk wit keukenpapier om te kijken of er luizen aanwezig zijn.  Indien nodig, kunnen de luizen met een tandenstoker uit de kam gehaald worden.

7. Spoel de crèmespoeling uit de haren, droog de haren niet af.

8. Kam de haren opnieuw met een gewone kam naar achter.

9. Kam de haren een tweede keer systematisch met de luizenkam, deze keer van voor naar achter en opnieuw van het ene oor naar het andere.

10. Veeg de luizenkam opnieuw na elke kambeweging af op een stuk wit keukenpapier.

Herhaal het nat-kammen van de haren met de crèmespoeling elke week.

Voor meer informatie verwijzen we graag naar het beleid op leerlingbegeleiding (zie downloads-pedagogisch beleid) en onze praktische infobrochure (zie downloads-algemene documentatie).