HEARTSAVER – PROJECT = AED TOESTEL

Wij willen alle sponsors met name: Facilities Services, BNP Paribas Fortis, De Fietserie, Fietsen Gerrit Claessens, Prima Micro, Gostar, JPL Solutions, Nagels bvba, Medisch Trainingscentrum, Tomra collection solutions, Dailybits.be, Apotheek Moonen van harte danken voor hun financiële ondersteuning binnen het project Heartsaver dat het mogelijk maakte om een AED toestel te installeren aan onze schoolpoort. Zonder hen was dit niet mogelijk geweest.

Van harte dank aan Heartsaver om enerzijds een duidelijke opleiding te voorzien in het gebruik van dit toestel.  Anderzijds danken we de organisatie voor hun bestaan…. Het is door hen dat er reeds héél wat AED-toestellen geïnstalleerd werden. We kunnen dit project alleen maar toejuichen en wensen de organisatie nog héél wat naambekendheid toe zodat ze hun mooie werk kunnen blijven verderzetten.

Uiteraard hopen wij dit toestel niet teveel te moeten gebruiken maar dat wanneer het toch nodig is, een leven gespaard kan worden.

Op donderdag 10 november 2022 werd het AED toestel, dat aan de schoolpoort hangt, officieel ingehuldigd.  (zie krantenartikel)

SCHOOLTEAM ANNUNCIA