Contacteer ons
Kalender
Nieuws
Annuncia Instituut op Youtube

Zorg op maat

In onze school wordt er voor je kind geZORGd.
Samen met alle leerkrachten willen we een zorgzame en genietbare school zijn voor al onze kinderen.

Het zorgteam

zorgcoördinator voor de kleuterschool: juf Rein

zorgcoördinator voor de onderbouw: juf Annelies

zorgcoördinator voor de bovenbouw: juf Eline

 

Zowel de jongste kleuters, oudste kleuters als elke graad van de lagere school worden ondersteunt door een aparte zorgleerkracht.

Zorglijn: 0472/059645
Mail:  zoco@annuncia-ranst.be

link naar onze zorgfolder

Visie

Een zorgbeleid steunt op de fundamenten van een gelijk gerichte visie.  Op onze school willen we vooral handelingsgericht werken en daarbij alle betrokken partijen constructief laten samenwerken.  Een geïntegreerd zorgbeleid is een proces waarin wij met onze school willen blijven groeien, elk jaar opnieuw.

Doelstellingen

Elk kind helpen ontplooien in zijn persoonlijkheidsgroei en ontwikkeling

Het zo vroeg mogelijk opsporen van leerproblemen en ontwikkelingsstoornissen

Begeleiden van kinderen met specifieke noden

Streven naar een school waar kinderen, leerkrachten en ouders graag komen en zich goed voelen

Hoe willen we dit bereiken?

Kinderen aanvaarden zoals ze zijn met oog voor het kind in zijn totaliteit: hoofd, hart en handen.

Ouders aanhoren als ervaringsdeskundigen.

Vertrekken van wat het kind wel kan.

Informatie verzamelen door gerichte observaties en continue overlegmomenten.

Differentiatievormen inbouwen waarbij elk kind kansen krijgt om op zijn eigen niveau verder te ontwikkelen.

Handelingsgericht en transparant werken. Wat weten we al? / Wat willen we nog meer te weten komen en waarom? / Heldere afspraken maken over wie wat doet, hoe en wanneer.

Wat doen we?

We richten ons voor het Annuncia-zorgbeleid op het zorgcontinuüm.  Dit betekent dat zorg stapsgewijs verloopt.  Zorg begint voor alle kinderen in de klas, tijdens dagdagelijkse activiteiten;  Dit noemen we ‘algemene zorg’.  Soms hebben (gewone) kinderen hulp aan extra begeleiding.  In een intern zorgoverleg zoeken we kleine middeltjes die het kind ondersteunen in hun leerproces (bv. een beloningssysteem, een pictogram).  Nu spreken we van ‘extra zorg’.  Wanneer de vorige stap niet voldoende blijkt, kunnen we in overleg met de ouders beroep doen op het CLB en op externen.  Dit is ‘specifieke zorg’.  Op deze manier werken we steeds op maat van het kind.

Wat doen de zorgcoördinator en het zorgteam?

Individueel niveau

We vertrekken vanuit een specifieke hulpvraag.  Deze wordt besproken op een MDO met het CLB.  Na dit overleg kunnen we het kind op maat begeleiden en remediëren.

Klasniveau

Samen met de klasleerkracht zoeken we een aanpak die haalbaar is voor DIT kind van DEZE ouders in DEZE klas.

Schoolniveau

We willen de zorg in de hele school op elkaar afstemmen (coördineren) in overleg met CLB, externe hulpverleners (artsen, therapeuten) en/of externe hulporganisaties.

Ouderniveau

De zorgcoördinator is een aanspreekpunt voor u, als ouder.  Hierbij kan u terecht met uw hulp – en zorgvragen omtrent opvoeding en onderwijs.  Elk kind heeft het recht om geholpen te worden.  Daarom nodigen we elke ouder graag uit om met een probleem, of dit nu groot of klein is, naar ons toe te komen.  De zorgcoördinator is elke werkdag aanwezig.  U vind haar in het zorglokaal, onder het afdak, recht tegenover de inkomhal.  Op donderdagvoormiddag houdt de zorgcoördinator permanentie in onze wijkschool Millegem.  U kan haar ook telefonisch of via mail bereiken.