Hoe en wanneer?

DIGITAAL AANMELDEN  VOOR HET SCHOOLJAAR 2024-2025

Vanaf heden is digitaal aanmelden verplicht voor alle scholen op grondgebied Ranst.  We zullen daarbij het digitale systeem V-ICT-OR gebruiken.

Op onze website kan u tijdens de periode van aanmelden en inschrijven de capaciteit terugvinden.  We trachten deze zo goed mogelijk bij te houden.

Wij voorzien via de website, tijdens  de aanmeldingen, een ‘knop’ waarop u zich kan aanmelden.

Wie kan er inschrijven?  

  • Alle broers en zussen van het geboortejaar 2022

  • Kinderen van personeel van het geboortejaar 2022

  • Eventuele broers en zussen die momenteel nog op een andere school ingeschreven zijn en waarvan u deze wenst in te schrijven op onze school.

  • Nieuwe kinderen van het geboortejaar 2022

  • Nieuwe kinderen van andere geboortejaren

Tijdspad:

Aanmeldingsperiode:  27/02/2024 – 19/03/2024 (9u-15u)  Alle kinderen die een plekje wensen op onze school, dienen zich aan te melden binnen deze periode.

OPENDEURDAG: 03/02/2024  VAN 10u TOT 12u. U kan genieten van een rondleiding op onze school.  Wij kunnen u ondersteunen bij het aanmelden die dag indien nodig.  Indien u niet over een computer beschikt kunnen wij u verder helpen. 

Bekendmaking van de resultaten: 19/04/2024  Bekend maken van het resultaat van de aanmeldingsperiode.  U ontvangt, indien uw kind gunstig gerangschikt is, een ticket om in te schrijven op onze school.  U kan vanaf 19/04/2024 telefonisch een afspraak maken om in te schrijven.   Let op: Alle broers en zussen en ook kinderen van personeel dienen GEEN afspraak te maken.  U ontvangt enkele dagen nadat u een ticket heeft ontvangen een bericht met een link om in te schrijven.  Nadat u ingeschreven heeft, ontvangt u een bevestiging. U wordt vervolgens uitgenodigd om enkele formulieren te ondertekenen om de inschrijving definitief te maken.

Inschrijvingen: 22/04/2024 – 13/05/2024  Start inschrijvingen voor alle kinderen met een ticket voor onze school.  Inschrijvingen gaan uitsluitend door op afspraak.  Zoals hierboven aangegeven maakt u best telefonisch een afspraak.