Hoe en wanneer?

NIEUW NIEUW NIEUW NIEUW NIEUW NIEUW NIEUW NIEUW NIEUW NIEUW

DIGITAAL AANMELDEN  VOOR HET SCHOOLJAAR 2023-2024

Vanaf heden is digitaal aanmelden verplicht voor alle scholen op grondgebied Ranst.  We zullen daarbij het digitale systeem V-ICT-OR gebruiken.  Op onze website kan u ten tijde van aanmelden en inschrijven de capaciteit terugvinden.  We trachten deze zo goed mogelijk bij te houden.  Wij voorzien via de website, ten tijde van de aanmeldingen, een ‘knop’ waarop u zich kan aanmelden.

Wie kan er inschrijven?  

  • Alle broers en zussen van het geboortejaar 2021
  • Kinderen van personeel van het geboortejaar 2021
  • Eventuele broers en zussen die momenteel nog op een andere school ingeschreven zijn en waarvan u deze wenst in te schrijven op onze school.
  • Nieuwe kinderen van het geboortejaar 2021
  • Nieuwe kinderen van andere geboortejaren

Tijdspad:

Infoavond: 18/01/2023

Het aanmeldingssysteem V-ICT-OR wordt op dat moment toegelicht in ‘Den Boomgaard’ om 19u30.

Aanmeldingsperiode:  28/02/2023 – 24/03/2023 

Alle kinderen die een plekje wensen op onze school, dienen zich aan te melden binnen deze periode.

OPENDEURDAG: 11/03/2023  VAN 10u TOT 12u30

U kan genieten van een rondleiding op onze school.  Wij kunnen u ondersteunen bij het aanmelden die dag indien nodig.  Indien u niet over een computer beschikt kunnen wij u verder helpen. 

Bekendmaking van de resultaten: 21/04/2023 

Bekendmaken van het resultaat van de aanmeldingsperiode.  U ontvangt, indien uw kind gunstig gerangschikt is, een ticket om in te schrijven op onze school.  U kan vanaf 21/04/2023 telefonisch een afspraak maken om in te schrijven.  

Let op: Alle broers en zussen alsook kinderen van personeel dienen GEEN afspraak te maken.  U ontvangt enkele dagen nadat u een ticket ontvangen heeft een bericht met een link om in te schrijven.  Nadat u ingeschreven heeft ontvangt u een bevestiging.

Inschrijvingen: 24/04/2023 – 15/05/2023 

Start inschrijvingen voor alle kinderen met een ticket voor onze school.  Inschrijvingen gaan uitsluitend door op afspraak.  Zoals hierboven aangegeven maakt u best telefonisch een afspraak.  

15/05/2023 is de laatste dag dat kinderen met een ticket kunnen inschrijven.

Let op: Alle broers en zussen alsook kinderen van personeel dienen GEEN afspraak te maken.  U ontvangt enkele dagen nadat u een ticket ontvangen heeft een bericht met een link om in te schrijven.  Nadat u ingeschreven heeft ontvangt u een bevestiging.

Vrije periode: Vanaf 23/05/2023

Start van de ‘vrije periode’ voor kinderen die niet aangemeld werden en/of aangemeld maar geen plaats verworven.

Kleuters en leerlingen die reeds ingeschreven zijn  en aldus school lopen op onze school hoeven niets te doen. 

NIEUW NIEUW NIEUW NIEUW NIEUW NIEUW NIEUW NIEUW NIEUW NIEUW NIEUW