Contacteer ons
Kalender
Nieuws
Annuncia Instituut op Youtube

Leerlingenraad

We willen een warme school zijn waarbij onze leerlingen zich goed voelen.  Je goed voelen op school is uitermate belangrijk.  Op een fijne school komen leerlingen graag.  Hoofd, hart en handen…. We verwijzen naar ons schoollogo.

We vinden het dan ook erg belangrijk om naar onze leerlingen te luisteren.  De leerlingenraad is een orgaan op school waar onze leerlingen een stem hebben.  Samen(leerkrachten, directie en leerlingen) vergaderen we over punten die aangebracht worden door onze leerlingen zelf of door punten die door onze leerkrachten worden aangebracht.  Samen nemen we dan beslissingen.

Door een leerlingenraad te organiseren krijgen de leerlingen beter inzicht in de organisatie van de school.  Mogelijks hebben de leerlingen goede ideetjes die een meerwaarde kunnen betekenen aan de organisatie.

We willen de betrokkenheid van onze leerlingen bevorderen.  Door samen met hen bepaalde afspraken te maken maakt dat ze ook meer zullen openstaan om afspraken na te komen.

We willen leerlingen spelenderwijs laten kennismaken met democratische beginselen.

We willen actief burgerschap bevorderen.

We willen onze leerlingen laten ondervinden wat realistisch en haalbaar is.

 

Onder downloads vindt u alle verslagen van de leerlingenraad.