Contacteer ons
Kalender
Nieuws
Annuncia Instituut op Youtube

 

CLB – Centrum

VRIJ CLB,  Kard. Mercierplein 13 – 2500 Lier
O3/  480 80 18 
lier@clb-ami2.be

 

Openingsuren

Het centrum is elke werkdag open van 9.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 16.00 uur. Elke maandag op schooldagen open tot 19.00 uur.
Je kunt met de onthaalmedewerker van jouw school ook (telefonisch) een afspraak maken voor andere gespreksuren.

 

Sluitingsperiodes

 • Tijdens de weekends.
 • Tijdens de wettelijke feestdagen.
 • Tijdens de kerstvakantie; min. 2 dagen geopend (zie website).
 • Tijdens de paasvakantie; min. 2 dagen geopend (zie website).
 • Tijdens de zomervakantie: gesloten van 15 juli tot en met 16 augustus.
 • Mogelijke bijkomende sluitingsdagen (bv. Brugdagen): zie website.

Je belt best voor een afspraak, zodat de medewerkers je vlot kunnen verder helpen.
Voor een volledig overzicht van onze openingstijden verwijzen we u graag naar onze website.

Je kan bij het CLB ook terecht voor een anoniem chatgesprek (www.clbchat.be): maandag, dinsdag, donderdag (17u-21u); woensdag  (14u-21u).

We zijn er voor leerlingen, ouders en school. We werken samen met de school, maar we behoren er niet toe. Je kunt dus gerust los van de school bij ons aankloppen. Je kan alleen naar het CLB stappen dat samenwerkt met de school waar de leerling ingeschreven is.

Waarvoor kan je bij ons terecht?

Centra voor leerlingenbegeleiding (CLB) bieden gratis informatie, hulp en begeleiding voor leerlingen, ouders en scholen.

Je kunt bij je CLB terecht met heel wat vragen.

Je kunt naar het CLB…

●  als je ergens mee zit of je niet goed in je vel voelt;

●  je moeite hebt met leren;

●  voor studie- en beroepskeuzehulp;

●  vragen hebt over je gezondheid, je lichaam… ;

●  met vragen over seks, vriendschap en verliefdheid;

●  voor inentingen.

Je moet naar het CLB…

●   op medisch onderzoek;

●   als je te vaak afwezig bent op school (leerplicht);

●   voor een overstap naar het buitengewoon onderwijs;

●   om vroeger of net later aan de lagere school te beginnen;

●   bij een niet zo voor de hand liggende instap in het eerste leerjaar van het secundair onderwijs.

De maatregelen die het CLB instelt ter preventie van besmettelijke ziekten zijn ook verplicht.

De school vraagt het CLB erbij van zodra ze vaststelt dat een leerling uitbreiding van zorg nodig heeft. De school en het CLB zullen dan ook altijd de ouders en de leerling zelf erbij betrekken.

Voor een CLB-tussenkomst is er een uitdrukkelijke toestemming nodig van de ouders als je jonger bent dan 12 jaar. De leerlingen ouder dan 12 jaar kunnen dit zelf beslissen.

 

Het medisch consult of systematisch contactmoment

Elke leerling moet verschillende keren op onderzoek bij de CLB-arts en verpleegkundige. Die onderzoeken zijn verplicht. In het gewoon onderwijs is dat in vast leerjaren, in het buitengewoon onderwijs op dezelfde leeftijden.

 • 1ste kleuterklas 3-4 jaar
 • 1ste lagere school 6-7 jaar
 • 4de lagere school 9-10 jaar
 • 6de lagere school 11-12 jaar

Tijdens het onderzoek mag je kind aan de verpleegkundige en de dokter altijd vragen stellen. Je kunt ook met de dokter een afspraak maken op een later tijdstip. De onderzoeken kunnen door een andere arts uitgevoerd worden maar daar zijn enkele voorwaarden aan verbonden. Die vraag je best aan je CLB.

Inentingen

Het CLB biedt gratis inentingen aan. Daarbij volgen we het ‘vaccinatieprogramma’ dat door de Vlaamse overheid is aanbevolen.

Om ze te krijgen moeten je als ouder toestemming geven. Als de arts inschat dat jij bekwaam bent kan je ook zelf toestemming geven.

Welke inentingen kan je krijgen?
  1ste lagere school 6-7 jaar polio (kinderverlamming), difterie (kroep), tetanus (klem), kinkhoest
vanaf schooljaar 2023-2024: 4de lagere school 9-10 jaar

 

mazelen, bof (dikoor), rubella (rodehond)

laatste schooljaar (2023-2024) in: 5de lagere school 10-11 jaar
 

 

1ste secundair

 

12-13 jaar

Humaan PapillomaVirus: 2 inentingen
(preventie baarmoederhals-, aars-, penis-, mond- en keelkanker)
3de secundair 14-15 jaar difterie (kroep), tetanus (klem), kinkhoest

CLB-dossier

Als je kind bij ons voor begeleiding komt, dan maken we een dossier. Daarin komt alles wat met jouw kind en de begeleiding te maken heeft.
We houden ons uiteraard aan enkele regels:

 • Wij wisselen op contactmomenten enkel die gegevens uit die nodig zijn voor de begeleiding op school.
 • In het dossier komen enkel gegevens die nodig zijn voor de begeleiding.
 • We behandelen de gegevens met de nodige discretie en zorgvuldigheid.
 • We houden ons aan het beroepsgeheim, de privacywetgeving en het ‘decreet rechtspositie minderjarigen’.

Het dossier inkijken?

Als jouw kind jonger dan 12 jaar is, dan mag je als ouders of voogd het dossier inkijken.
Vanaf 12 jaar mag je kind dat meestal zelf, maar hierop bestaan enkele uitzonderingen. Ouders of voogd mogen het dossier dan enkel inkijken met de toestemming van de leerling. Dat geldt niet altijd en ook niet voor het volledige dossier. Voor gezondheidsgegevens bijvoorbeeld beslist de arts.
Gegevens over jezelf mag je laten verbeteren en aanvullen. Je kunt een kopie vragen van de gegevens die je mag inkijken. Inkijken gebeurt altijd samen met een gesprek om uitleg te geven. Die kopie is vertrouwelijk en mag niet voor iets anders dienen dan jeugdhulp.
Je kunt vragen om sommige gegevens niet in het dossier op te nemen. Daarvoor moet je wel een ernstige reden hebben. Het mag bovendien niet gaan om gegevens die we verplicht verwerken, zoals de resultaten van de medische onderzoeken.

Naar een andere school

Als je kind naar een andere school gaat dan gaat het dossier naar het CLB waar die school mee samenwerkt. Je kunt je daartegen verzetten maar sommige gegevens geven we verplicht door. Dit kan je niet weigeren: identificatiegegevens, gegevens over leerplicht, inentingen, medisch onderzoek en de opvolging hiervan. Een gemotiveerd verslag of een verslag dat toegang geeft tot het buitengewoon onderwijs, moet ook worden overgedragen – als er zo’n verslag bestaat.

Als je niet wil dat het hele dossier naar het nieuwe CLB gaat dan moet je dat binnen de 10 dagen na je inschrijving in de andere school schriftelijk laten weten aan je (oude) CLB. Dat moet zo snel omdat je dossier anders automatisch verhuist met je inschrijving.

En later?

We houden het dossier van je kind minstens 10 jaar bij op het CLB, te tellen vanaf het laatste medisch consult. Daarna wordt het vernietigd.

 

Een klacht?

Heb je een klacht, dan luisteren we daar graag naar. Elk CLB heeft een vaste werkwijze om klachten te behandelen. Dat garandeert dat elke klacht de nodige aandacht krijgt en met zorg behandeld wordt. De procedure kan je vragen aan je CLB-medewerker of de directeur van je CLB.