Contacteer ons
Kalender
Nieuws
Annuncia Instituut op Youtube

De schoolraad

De schoolraad is een formeel advies- en overlegorgaan op onze school. Vertegenwoordigers van de ouders, leerkrachten en de lokale gemeenschap bespreken er welbepaalde thema’s met de directie. Elk met hun eigen inbreng, komen zij samen op voor de christelijke opvoeding van onze leerlingen.

Voorzitter: Jef Verheyen  Contact: schoolraad@annuncia-ranst.be

Onder downloads vindt u alle verslagen van de vergaderingen.