De nabewaking start op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag om 15u45 en eindigt om 18u00.

Op woensdag start de nabewaking om 12u15 en eindigt om 13u00. 

Mogen wij met aandrang vragen om de leerlingen voor deze einduren op te halen.

Indien de kinderen niet tijdig opgehaald kunnen worden door onvoorziene omstandigheden gelieve dan te telefoneren naar onderstaande nummers. 

Nabewaking centrum: 0484/98.33.75

Nabewaking Millegem: 0484/97.32.73